A downloadable game

Zawsze wszystkie oczy zwrócone są na Pierścień. A zastanawiałeś się jak wygląda codzienne życie w Corpo Incorporated? Jak w każdym Mordorze – na fakapach, targetach i dedlajnach. Jednak kiedy w jednym dniu ekspress do kawy się zatyka, Faceorc zostaje zbanowany, a z lodówki ktoś nam kradnie jedyną kanapkę, coś w nas pęka. Wszystko co nam wpadnie w łapy staje się śmiertelną bronią, a każde żyjące czy czelendżujące stworzenie naszym wrogiem – zwłaszcza ten WszechwidzącyWszystkoSzef.

Programist: Piotr Brzeźny
Programist: Tymoteusz Kaczorowski
3D artist/ 2D artist: Weronika Okoń


We always pay attention to the Ring, but did you ever wonder how it's like in  Corpo Incorporated? As in every Mordor – time is passing on fuckups, targets and deadlines. However, when one day express breaks, the Faceorc gets banned and someone steals your only sandwich, somethng breaks in us. Anything that falls into our paws becomes a lethal weapon, and every living creature is our enemy - especially the Sees-All-Boss.

Download

Download
CorpoIncorporated_1.1_win.7z 57 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.